Happily Ever After /
lyckliga i alla sina dagar

Maria and Johan Redström
Couples Exhibition, Big Love Gallery, Göteborg,
April-May 2004.

 
  Object:
Gingerbread house painted with outdoor house paint and glued with superglue.

Materials:
Gingerbread made from recipe in the classic book "Sju sorters kakor", superglue and outdoor oil/alcyd paint. (Warning: do not eat - toxic.)

Words:
love, home, happiness, belonging. do my best. female. male . combinations, compromises. communication, longing, appreciation, love. youwillfeeldifferentinthemorning. expectations. roles. ever-lasting, sustainable, fragile, broken. woman, man, husband, wife. lovers. howtobuildthegoodlife? insufficient, effort, expression. fairy tale, family, sex. love.

Pictures:
Over time, the house fell apart. When the exhibition closed, the house was in ruins.

 

 

Objekt:
Pepparkakshus målat med färg för fasadmålning, limmat med superlim.

Material:
Pepparkaksdeg enligt recept i "Sju sorters kakor", superlim, oljealkydfärg för fasadmålning. (Varning: farligt att förtära - giftigt.)

Ord:
kärlek, hem, lycka, tillhörighet. göra mitt bästa. kvinnligt. manligt. kombinationer, kompromisser. kommunikation, längtan, uppskattning, kärlek. detkommerattkännasannorlundaimorgon. förväntningar. roller. evigt, hållbart, ömtåligt, trasigt. kvinna, man, make, hustru. älskande. hurbyggermandetgodalivet? otillräcklig, ansträngning, uttryck. saga, familj, sex. kärlek.

Bilder:
Gradvis föll huset isär. När utställningen var över, var huset i ruiner.