Gothenburg Studies in Informatics
Report 20, May 2001, ISSN 1400-741X
 

Designing Everyday Computational Things

Johan Redström

Design av vardagsdatorsaker
- kort introduktion på svenska

 

Doktorsavhandling i informatik, 14/6 2001.

För inte särskilt länge sedan var datorer något som bara användes på forskningslab och kontor. Numer håller datorer på att bli en del av vår vardag. Vi pratar om "hemdatorer", "intelligenta" hus med inbyggd datorkraft, och digitala kameror och nya typer av mobiltelefoner som egentligen är mer lika datorer än telefoner, åtminstone om man ser till vad man kommer att kunna göra med dem. Vi skulle kunna säga att istället för att bara använda datorer vid vissa specifika tillfällen och för vissa ändamål, så kommer vi att leva med dem.

När vi funderar på vad det kan tänkas innebära att leva med datorer överallt omkring oss, står det klart att detta inte är samma sak som att använda ett effektivt och ergonomiskt riktigt verktyg i en viss arbetssituation. Även om datorer numer används till allt möjligt, såsom spel och musikskapande, är de - liksom de designfilosofier som dominerar deras utformning och s.k. människa-datorgränssnitt - i grunden utvecklade för att göra människor mer produktiva i sitt arbete. I tillvaron i allmänhet är det inte nödvändigtvis produktiviteten som står i centrum. Vår soffa är inte bara ett redskap för att sitta riktigt, den är en del av vår vardagsmiljö. Sålunda väljer vi våra möbler noggrant utifrån material, form, hur väl de stämmer med vår stil och resten av inredningen, m.m. Allt eftersom datorteknologin blir en lika vanlig del i våra vardagsmiljöer som möbler, behöver vi därför utveckla nya sätt att se på användningen av datorer.

För att bättre förstå hur vi skall utforma datorer, eller något som vi mer generellt skulle kunna kalla "vardagsdatorsaker", behöver vi därför utöka vår förståelse för datorteknologi som ett slags designmaterial. Detta innebär att vi istället för att tänka på datorer som verktyg, försöker tänka oss datorteknologin som ett material bland andra: precis som formpressat trä (plywood) gjorde nya möbler möjliga, eller armerad betong möjliggjorde nya sätt att bygga hus på, ger datorteknologin oss nya möjligheter att formge vardagsföremål. Och precis som plywood, betong, plast och andra nya material gav upphov till nya användningsområden, typer av föremål, nya designstilar och nya uppfattningar om estetik, så måste vi utsätta "datormaterialet" för samma typ av kritisk och experimentell designverksamhet för att bättre förstå dess möjligheter.

I avhandlingen beskrivs ett antal designexperiment som gjorts med syfte till att utvidga förståelsen för hur datorteknologi kan göras till en integrerad del av olika vardagsmiljöer. Vi har arbetat med olika typer av abstrakt informationspresentation och hur man kan utforma "långsam teknologi" ämnad för reflektion och stillhet. Vi har undersökt med hur man kan använda traditionella material såsom tyg, trä och papper istället för plast, metall och glas när man designar datorsaker, samt hur olika vardagsföremål kan göras till komponenter i interaktionen med informationssystem. Vi har också ställt oss frågor som vilken roll estetik spelar i teknikutveckling. Målsättningen har varit att skapa en repertoar av designexempel och angreppssätt för att stödja en kritisk diskussion kring utformningen av informationsteknologi för vardagslivet.

_______________________________________________________

 
Till avhandlingen...

 
johan@informatics.gu.se

 
© 2001